Cyberverzekeringen voor bedrijven

Expert in cyberverzekeringen

Zaal Assurantiën

Cyberzekeringen en maatwerkoplossingen voor bedrijven met complexe (digitale) risico vragen. Van risicomanagement tot sluitstuk. Of gewoon een passende verzekering.

Ieder bedrijf heeft zijn eigen krachtige kern en uitstraling. En toch hebben bedrijven veel met elkaar gemeen, bijvoorbeeld, tegen welke digitale risico’s ze aanlopen. Denk aan de dagelijkse cyberincidenten in de krant en complexe online criminaliteit.

Verzekeringen

Risicomanagement

Over Zaal Assurantiën

“Mijn persoonlijke mening is niet om alles te verzekeren. Integendeel, ik vloek waarschijnlijk in een oude kerk als ik zeg dat we oververzekerd zijn. Met zijn allen. Een goede schriftelijke inventarisatie van de werkelijke risico’s samen met de financiën op een zware weegschaal kunnen betere/goedkopere maatregelen opleveren dan enkel een verzekering. Dit vraagt om durf, lef en een oprechte betrokkenheid zonder aan kwaliteit te verliezen.”

Zaal Assurantiën

Cyberzekeringen en maatwerkoplossingen voor bedrijven met complexe (digitale) risico vragen. Van risicomanagement tot sluitstuk. Of gewoon een passende verzekering.

Ieder bedrijf heeft zijn eigen krachtige kern en uitstraling. En toch hebben bedrijven veel met elkaar gemeen, bijvoorbeeld, tegen welke digitale risico’s ze aanlopen. Denk aan de dagelijkse cyberincidenten in de krant en complexe online criminaliteit.

Verzekeringen

Risicomanagement

Over Zaal Assurantiën

“Naar mijn mening kan een assurantiekantoor niet meer achterover leunen en wachten op eventuele schade. Daarom is een actieve houding naar relaties de juiste werkwijze. Dit vraagt om oprechte betrokkenheid van een risicospecialist die geen concessies doet aan uw kwaliteit.”

Bedrijfsverzekeringen

Eigendommen

De traditionele verzekeringspolis, bijna nog door de typmachine opgetekend biedt financiële bescherming tegen de gevolgen van diverse schade oorzaken aan uw zakelijke eigendommen. Voorbeelden hiervan zijn brandschade uw voorraden, het gebouw en/of inventaris.

Wij vergelijken altijd op passende dekking, schadeafhandeling en prijs.

Cyberverzekeringen

Digitale dreigingen zijn met stip nummer een van de problemen waar ondernemers mee worstelen. Wat is het gevolg van een hack? Verzekeringen om deze risico’s af te dekken zijn de cyberverzekeringen. Feitelijk verzeker je je hiermee tegen de gevolgen van schade door cybercrime of hackers. Deze verzekering dekt:

  • Data (eigendom),
  • Bedrijfscontinuatie (stilstand)
  • Schade aan derden (aansprakelijkheid)

Schade als gevolg van cybercrime is niet verzekerd op “traditionele” verzekeringen.

Wij zijn specialist in cyberverzekeringen. Weet u dat er maar een verzekeraar dekking biedt voor bedrijfscontinuïteit en dan ook dekking biedt beveiligingsfouten bij uit uitbesteden van werkzaamheden aan derden. Terwijl 80% van het MKB tot 250 man personeel zijn werkzaamheden op deze wijze heeft gestructureerd.

Daarnaast heeft iedere verzekeraar zijn eigen opzet van de polis en worden juridische termen anders uitgelegd. Daarvoor zijn wij.

Aansprakelijkheid

U veroorzaakt tijdens werk schade aan iemand anders, vervelend misschien wel meer dan vervelend. Goed dat u verzekerd bent. De andere partij heeft schade, schade aan zijn/haar zaken of zelfs persoonlijk letsel door een handelen of nalaten van u of voortvloeiend uit uw bedrijfsactiviteiten of producten. De gevolgen en kosten zijn verzekerd.

Laat eens objectief beoordelen of de polis nog passend is na de bedrijfsontwikkeling van de afgelopen jaren.

Bedrijfsstilstand

Door het gevolg van een schade aan uw bedrijfsprocessen ligt uw bedrijf stil. Indien er sprake is van een verzekerd evenement bieden de bedrijfscontinuatieverzekering oplossingen voor de kosten van een snelle verhuizing (hiermee ligt het bedrijf minder lang ‘stil’) of volledige bedrijfsschaderegeling; Hiermee worden de kosten inclusief winst gedurende een vooraf overeengekomen periode doorbetaald.

Onmisbaar dit af te stemmen als het gaat om bedrijfscontinuïteit.

Motorrijtuigen

Met directe toegang tot de alle aanbieders van autoverzekeringen en andere (landbouw) voertuigen kunnen wij altijd een passend voorstel doen wat aansluit op uw wensen. Inclusief schade voor inzittenden en rechtsbijstandsdekking mogelijk!

Ook de langere nieuwwaarde regelingen kunnen interessant zijn bij schadeafwikkeling.

Inkomen en personeelsverzekeringen

De belangrijkste waarde binnen uw organisatie is uw personeel. Bij ziekte dient u als werkgever het loon door te betalen. Twee jaar lang en voldoen aan de wetgeving. Premies zijn fors, sturing en hulp is onmisbaar bij het verlagen van verzuim.

Ook voor u als ondernemer bieden wij een passende AOV aan.

Wij behoren tot een select groepje adviseurs dat zich met recht register adviseur inkomen mag noemen. (RVI©)

“We verzekeren vaak te veel. Een verzekering is een sluitstuk van uw risicomanagement. Niet het uitgangspunt.”

– Sebastiaan Zaal

Direct contact met Sebastiaan Zaal, expert verzekeringen voor bedrijven

  • Deze website is beveiligd door reCAPTCHA, hierdoor zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Google van toepassing.
× Available from 09:00 to 17:00