Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen

U veroorzaakt schade aan derden, dat is al vervelend genoeg. Nog vervelender is het wanneer u een korte afstandelijke mail krijgt van de verzekeringsmaatschappij met het bericht dat er geen dekking is:  “Uw werkzaamheden sluiten niet aan bij de polis”.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering – AVB

De “bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering” is de verzekering die algemene aansprakelijkheidsrisico’s -schade aan zaken of personen- van uw bedrijf dekt uitvoering van de werkzaamheden door uw organisatie. Denk aan aansprakelijkheid bij een handelen of nalaten.

Maar ook uw productaansprakelijkheid -wat u maakt of doet-, werkgeversaansprakelijkheid ten opzichte van uw werknemers (de wetgever heeft hier speciale aandacht voor bij schade) of milieuaansprakelijkheid vallen onder deze dekking. Laat u gewoon weer eens goed informeren of de bestaande polis dekking biedt voor uw risico’s. Een goede risico-inventarisatie (ook van uw afspraken met andere partijen) hoeft niet lang te duren en levert bij een eventuele schade meer op dan spanning, slapeloze nachten en frustratie.

Een aantal risico’s zijn niet (standaard) gedekt op deze polis…

Fouten en vermogensschade – Beroepsaansprakelijkheidsverzekering – BAV

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt financiële schade die professionals door nalatigheid of fouten aan hun klanten toebrengen. Het gaat hier duidelijk om financiële schade of schade aan het vermogen of gegevens van een derde partij. Deze verzekering is vooral belangrijk voor erkende professionals zoals accountants, advocaten, verzekeringsagenten, architecten, ingenieurs en technologiebedrijven.

Belangrijk hierbij is dat ook de kosten van verweer zijn meeverzekerd! Dit houdt in dat de verzekeraar namens u het verweer doet richting tegenpartij als een claim onterecht is.

Zaal Assurantiën raadt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zodra het mogelijk is, aan.

Bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)

De bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering (D&O) dekt bestuurders en functionarissen van een bedrijf voor onrechtmatig handelen of nalaten en voor misleidende verklaringen die resulteren in rechtszaken tegen het bedrijf.

Er is een verscheidenheid aan dekkingen voor directeuren en functionarissen beschikbaar, zoals dekking voor zakelijke vergoedingen, persoonlijke aansprakelijkheid en entiteitsdekking. De D&O-polissen kunnen worden uitgebreid met dekking voor aansprakelijkheid voor tewerkstellingspraktijken.

Om hier heel diep op in te gaan heeft niet heel veel zin. Graag leggen wij in een persoonlijk gesprek uit wat deze verzekering voor u als bestuurder/functionaris kan betekenen.

Cyberaansprakelijkheid

Een nieuwe eend in de vijver is de dekking voor Cyberaansprakelijkheid. Gevolgen van digitale aansprakelijkheid zijn fors, denk aan privacy en netwerkaansprakelijkheid (boetes).

Media-aansprakelijkheid (lekken) en fouten.

Goed te weten dat cyber de wereld over gaat en dekkingen echt dienen aan te sluiten op de werkelijke risico’s. Een CyberRisk Dialoogsessie is hiervoor een leuke, doch zeer efficiënte, manier van deze inventarisatie. Van doelstelling tot plan van aanpak

Ook hier kosten voor verweer, beperking van financiële gevolgen, maar ook dekking voor bijvoorbeeld imagobescherming. Deze aansprakelijkheidsdekking is onderdeel van de cyberverzekering.

Bel voor meer informatie over aansprakelijkheidsverzekeringen en andere zakelijke verzekeringsproducten en -services. Voor veel klanten is maatwerk de oplossing. Wij helpen u om ervoor te zorgen dat u goed gedekt bent.

Kijk eens bij #Cyberrisk (dialoogsessie) – Zaal Consultancy (zaalconsultancy.nl)

× Available from 09:00 to 17:00