Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Of u nu op zoek bent naar aanvullende bescherming voor uw bedrijf of dekking voor een klant nodig hebt, Zaal Assurantiën kan u alle opties bieden voor een passende aansprakelijkheidsverzekering.  

De aansprakelijkheid voor bedrijven kan variëren van bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) tot gespecialiseerde polissen zoals beroepsaansprakelijkheid (BAV) en directeuren en bestuursfunctionarissen (D&O).

Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken wat we voor uw bedrijf aanbevelen.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De “bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering” is een brede commerciële verzekeringspolis die algemene aansprakelijkheidsrisico’s van een bedrijf dekt bij handelen of nalaten binnen uw organisatie.

Denk aan aansprakelijkheid bij een handelen of nalaten, maar ook uw productaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid ten opzichte van uw werknemers of milieuaansprakelijkheid.

Zakelijke aansprakelijkheidsverzekeringen vergen aandacht wat betreft risico-inventarisatie en maatwerk om uw risico’s af te dekken.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (fouten en vermogensschade)

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt professionals voor nalatigheid en fouten of weglatingen die hun klanten schade toebrengen aan het vermogen of gegevens van een derde partij. Dit type verzekering is vooral belangrijk voor erkende professionals zoals accountants, advocaten, verzekeringsagenten, architecten, ingenieurs en technologiebedrijven. Belangrijk hierbij is dat ook de kosten van verweer zijn meeverzekerd!

Zaal Assurantiën raadt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in veel gevallen aan.

Bestuurdersaansprakelijkheid (D&O)

De bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering (D&O) dekt bestuurders en functionarissen van een bedrijf voor onrechtmatig handelen of nalaten en voor misleidende verklaringen die resulteren in rechtszaken tegen het bedrijf. Er is een verscheidenheid aan dekkingen voor directeuren en functionarissen beschikbaar, zoals dekking voor zakelijke vergoedingen, persoonlijke aansprakelijkheid en entiteitsdekking. De D&O-polissen kunnen worden uitgebreid met dekking voor aansprakelijkheid voor tewerkstellingspraktijken (Chubb controle).

Bel voor meer informatie over deze en andere zakelijke verzekeringsproducten en -services. Wij helpen u om ervoor te zorgen dat u goed gedekt bent.

Zaal Assurantiën is van mening dat deze dekking een onmisbare dekking voor bestuurders en functionarissen binnen bedrijven.

× Available from 09:00 to 17:00