Case #1 – Effecten Corona-uitbraak

Bij een bedrijf in de IT is op verzoek van de directie geïnventariseerd wat de effecten zouden zijn van een Corona-uitbraak binnen de organisatie. Hierbij hebben we de doelstellingen van het bedrijf (Imago, klanttevredenheid, groei is wenselijk, maar niet noodzakelijk) als uitgangspunt gehouden.

Middels een dialoogsessie zijn bestaande maatregelen -zowel preventief als gevolg reducerend-   tegen het licht gehouden en de gevolgen van risico’s in kaart gebracht.

Tijdens deze inventarisatie bleek, dat men door het virus zeer bewust gericht was op de interne bedrijfsvoering, met name de medewerkers. Na een gestructureerd overleg met twee medewerkers, de manager P&O, de Compliance-medewerker en eigenaar van het bedrijf, bleek er bij een prestigieuze opdracht een zeer fors boetebeding in de voorwaarden te zijn opgenomen.

Niet de uitval van de eigenaar of het personeel door ziekte bleek hier de grootste bedreiging voor de organisatie. Vanuit de medewerkers kwam het inzicht dat -buitenom de eigenaar van het bedrijf- maar één medewerker enige kennis en ervaring zou hebben om aan het project te werken. Dat bleek een kritische maar op tijd geconstateerd risico, dit risico werd een probleem.

Problemen kun je oplossen. Hierop is geanticipeerd door het bedrijf en het risico met aanvullende maatregelen vanuit P&O en Compliance gemitigeerd.  “Men zit te veel in zijn eigen verrekijker”

Er zijn meerdere kleine en grotere gebeurtenissen met gevolgen naar boven gekomen tijdens deze sessie, een aantal neemt men voor lief, voor een aantal risico’s hebben passende maatregelen gekregen of zijn op een andere passende wijze afgedekt. Zo had men een vrij kostbare bedrijfsschadeverzekering, maar kan men eigenlijk altijd remote en op afstand werken. Een goede back-up bij uitval van de server was al ingericht. Dit zijn dan snelle verdiensten.

Een aantal risico’s waren wel in beeld, maar de gevolgen voor de organisatie niet op een diepere wijze geïnventariseerd. Dit gaat dan om de gebeurtenissen die niet met standaard verzekeringen kunnen worden afgedekt.

Werken in de digitale omgeving brengt andere risico’s met zich mee dan brand en waterschade. Voor gevolgen van risico’s als systeeminbraak, diefstal van (privacygevoelige) gegevens, hacken, afpersing en cyberaanvallen zijn prima oplossingen gevonden.  

× Available from 09:00 to 17:00